Szawi

21 tekstów – auto­rem jest Sza­wi.

- Chy­ba zniszczyłem jej życie
- Coś Ty zrobił?!
- Po­wie­działem co do niej czuje... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 stycznia 2012, 22:07

Nie jes­tem wsta­nie dać To­bie gwiazd wybacz
Ale z chęcią od­dam nerkę jeśli kiedyś będziesz potrzebować. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 stycznia 2012, 14:32

Ser­ce odzie­dziczyłem dob­re po babci
Ręce mam de­likat­ne po mamie
Twarz po­siadam po­dobną do taty
Mądrość dos­tałem od dziadka
...
W za­mian spra­wiłem im wiele prob­lemów. :(
Pos­ta­nawiam pop­rawę na rok 2012 :) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 stycznia 2012, 21:28

Mówiła że za­pomnę a każde­go dnia gdy się budzę myślę dlacze­go nie ma jej obok. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 grudnia 2011, 16:31

Chcesz być wielki?
Zos­taw mle­ko jedz tabletki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 września 2011, 22:03

Jes­teś jak słońce i gwiazdy
Cza­sem jak księżyc i tęcza 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 czerwca 2011, 11:59

Ode mnie dla ciebie skar­bie chce być przy to­bie zawsze
Czuć two­jego ser­ca bi­cie, które słod­ko prze­rywa cisze

Ref­ren z naj­now­sze­go włas­ne­go ut­wo­ru : ) 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 maja 2011, 15:37

Mogę znać wszys­tkich ludzi na ziemi ale ufać zdołam połowie za to kochać tyl­ko jedną nig­dy odwrotnie 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 maja 2011, 14:54

Cza­sami gdy pat­rzę w two­je oczy za­miast zo­baczyć swo­je od­bi­cie widzę to kim tak nap­rawdę dla mnie jesteś 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 maja 2011, 21:34

Ty masz pięknie umięśnione i sil­ne ręce
Ale tyl­ko ja mam zdro­we i dob­re serce 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 maja 2011, 21:42
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szawi

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność